Галерия

Експерти от опит
20 години Дневен център "Блян"
Tрудотерапевтична дейност на целевите групи - месец февруари 2011
Изложба в хотел Перун - месец февруари 2011
Изложба в СПА комплекс Катарино - месец февруари 2011
Изложба в хотел Папи - месец февруари 2011
Изложба в комплекс Пирин Голф - месец февруари 2011
Откриване на арт студио SUNWARD
На 22.12.2010 година в Благоевград бе проведена изложба - базар с произведения на приложното изкуство, изработени от целевите групи по проект МОГА(Малка Общност за Голям Актив) в социалното предприятие - защитена работилница.
Коледна изложба - базар на открито в центъра на гр.Разлог от 22.12.2010 - 25.12.2010 г. с участие на представетели от целевите групи по проета.
Изложба - базар на 15.12.2010 г. в Гръцкия културен център - Гръцка Фондация за култура. Презентация на проекта
Трудотерапевтичната дейност е с времетраене от 01 до 22.12.2010 г.
Tрудотерапевтична дейност на целевите групи по ателиета
Изложба в музея на гр. Разлог
Картички изработени от целевата група по време на трудовотерапевтичната дейност
Изложба базар
Трудовотерапевтична дейност на защитена работилница с целевите групи
Снимки от специализираното професионално обучение на целевата група
Снимки от специализираното обучение за специалисти
Снимки от мотивационно обучение на членовете на целевата група
Снимки от обучението по социално предприемачество към проект