Новини

Обяви

Сдружение “ШАНС”-Разлог ще проведе процедура за избор на изпълнител по PRAG (избор между три оферти) за Организиране и провеждане на обучение „Методи за работа с хора с интелектуални затруднения в контекста на защитени работни места”. Инициативата е по проект „Равни възможности за хората с интелектуални затруднения”, Договор № PD-02-29-88/19.05.2011, номер на проекта 2007CB16IPO007-1-31, финансиран по Програма за ТГС между България и Македония, съфинансирана от ИПП.- 19.05.2011
Обява 2 Обява 2 Обява 2 Обява 2 Обява 2 Обява 2 Обява 2 Обява 2 Обява 2 Обява 2 Обява 2 Обява 2 Обява 2 Обява 2 Обява 2 Обява 2 Обява 2 Обява 2 Обява 2 Обява 2 Обява 2 Обява 2 Обява 2 Обява 2 Обява 2 Обява 2 Обява 2 Обява 2 Обява 2 Обява 2 Обява 2 Обява 2 Обява 2 Обява 2 Обява 2 Обява 2 Обява 2 Обява 2 Обява 2 Обява 2 Обява 2 Обява 2 Обява 2 Обява 2 Обява 2 Обява 2 Обява 2 Обява 2 Обява 2 Обява 2 Обява 2 Обява 2 Обява 2- 19.05.2011
Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 Обява 3 - 19.05.2011

Основните дейности на нашата организация

Активно участие в създаването на политики за хората със затруднения на местно, регионално и европейско ниво

Предоставяне на алтернативни социални услуги.

Деинституционализация на лица с интелектуални затруднения и предотвратяване институционализирането на такива от семейства.

Участие в изготвянето на законодателството в социалната сфера в частта хора с увреждания, както и следи за неговото прилагане.

Провеждане на кампании за промяна нагласите на обществеността по отношение възприемането на лицата с интелектуални затруднения

Разработване и прилагане на методи, техники и методологии за развиване потенциалните възможности на лицата с интелектуални затруднения.

Интегрирано образование – достъп до качествено образование.

Участие в спортни мероприятия на местно, национално и международно ниво.

Осигуряване на отдих за лицата с интелектуални затруднения.

Осигуряване на заетост в специализирана, защитена и реална работна среда.

Работа по проекти по различни програми за осигуряване на допълнително финансиране, за предоставяне на качествени услуги в общността.

Осигуряване на подходящи обучения.

Проекти