Aug 17

Телевизионен репортаж представящ проекта бе подготвен и беше излъчен на 29.04.2010 г. от 19,30 ч. по Регионална телевизия „ДАРТС”- гр. Благоевград.

Телевизионен репортаж представящ проекта бе подготвен и беше излъчен на 29.04.2010 г. от 19,30 ч. по Регионална телевизия „ДАРТС”- гр. Благоевград. Информационната кампания отнасяща се до социалното предприемачество е с цел представяне на дейностите и резултатите от проекта и идеята за социалното предприятие. Чрез репортажа е осигурена публичност на дейностите и резултатите от проекта до момента и информация за бъдещото социално предприятие и неговата продукция.