Aug 17

ТВ Репортаж

На 15.09.2010 г. бе заснет ТВ репортаж, който да отрази напредъка на проекта – трудотерапевтичната дейност с целевите групи в социалното предприятие / защитена работилница. Репортажа бе излъчен на същата дата от 19.30 часа в централната новинарска емисия на Регионална телевизия „ДАРТС”.