Aug 17

Стартира проект на тема:” Малка Общност за Голям Актив” (МОГА)

Сдружение за лица с интелектуални затруднения „ШАНС” – Разлог, стартира проект на тема: ” Малка Общност за Голям Актив”  (МОГА), който ще се осъществи на територията на три общини – Разлог, Сандански и Петрич.

Целта на проекта е да се подобрят социалните умения, изграждане на увереност в личните способности, запознанства и показване на възможностите на деца, младежи и възрастни с интелектуални затруднения.  Ще бъде проведен тематичен лагер в гр.Велинград. Тематичните направления,по които ще се работи с потребителите на социалните услуги са:

  1. Изработване на изделия на приложното изкуство;
  2. Фотография;
  3. Спортни дейности

Проектът се финансира от Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения и е на стойност 9000,00 лева.

Проектът приключва в м.Семптември с изложби в трите общини.

 

Бализ - Българска Асоциация за Лица с Интелектуални Затруднения