Aug 17

Списък на поканените за участие в процедура

Във връзка с обявената процедура за избор на изпълнител по PRAG (избор между три оферти) за Организиране и провеждане на обучение ”Методи за работа с хора с интелектуални затруднения в контекста на защитените работни места” по проект “Сътрудничество за равни възможности на хората с интелектуални затруднения” по договор № RD-02-29-88/19.05.2011, който е в рамките на програмата за Трансгранично сътрудничество между България и Македония и е финансиран от Европеиския съюз, са поканени следните фирми да предоставят оферти за извършване на процедурата и да участват в търга за изпълнител.

List of entities invited to submit a tender
(списък на поканените за участие в процедура)

наименование на участника адрес булстат телефон за контакт лице за контакт e-mail
Local Economic Development Agency-Razlog 2760 Razlog,Preobrazhenie sq.1 101014491 +359 747 80 011 Zahari Belichenov office@bcmesta.bg
Es Si Dji Design EOOD Sofia, 38 Dede Agach Str., fl. 3, apt. 5 +359 882 09 362 Nenko Ananiev  nenko.ananiev@gmail.com
Association “Center for Innovative Practices and Sustainable Development” Bulgaria, 2760 Razlog, 2 Hristo Botev str. 175831497 +359 895 792 641 Miroslav Dzhunev miroslav.dzhunev@gmail.com