Aug 17

Снимки на предметите, изработвани от четирите ателиета на защитената работилница, придружени със съответен текст, са оформени като продуктов каталог, предназначен за разпространение сред клиенти и потребители. Каталогът информира за финансовата подкрепа на ОПРЧР и за проекта, в рамките на който е създадено социалното предприятие.

Снимки на предметите, изработвани от четирите ателиета на защитената работилница, придружени със съответен текст, са оформени като продуктов каталог, предназначен за разпространение сред клиенти и потребители. Каталогът  информира за финансовата подкрепа на ОПРЧР и за проекта, в рамките на който е създадено социалното предприятие.