Aug 17

Семинар в град Куманово

На 3 и 4 .11.2011г. в град Куманово , Р.Македония се проведе семинар на тема “Перспективи за сътрудничество”, която е част от проект “Сътрудничество за равни възможности на хората с интелектуални затруднения” по договор № RD-02-29-88/19.05.2011, който е в рамките на програмата за Трансгранично сътрудничество между България и Македония и е финансиран от Европеиския съюз.

IPA Cross-Border Programme IPA Cross-Border Programme

Тази дейност  по проекта “Възможности за сътрудничество в областта” позволява на местните власти, социални, образователни и здравни институции и неправителствени организации да се идентифицират и прегледат  възможностите за трансгранично сътрудничество, както и да споделят  знания и добри практики от двете страни  на границата. Участие в семинара взеха представители на местната власт , неправителствени организации , социални и здравни учреждения , логопеди , психолози и хора работещи в областта на работа с хора с интелектуални затруднения. На семинара бе представен и Анализ на нагласите в Североизточна Македония  на отношението към създаването на общи социални услуги за хора с интелектуални затруднения и техните семейства.

Семинар в град Куманово Семинар в град Куманово

Семинар в град Куманово Семинар в град Куманово