Aug 17

Репортаж за отразяване на трудотерапевтичната дейност с целевите групи бе заснет и излъчен на 18. 11. 2010 г. в централната новинарска емисия на Регионална телевизия „Дартс”, с цел запознаване на обществеността с напредъка на проект.

Репортаж за отразяване на трудотерапевтичната дейност с целевите групи бе заснет и излъчен на 18. 11. 2010 г. в централната новинарска емисия на Регионална телевизия „Дартс”, с цел запознаване на обществеността с напредъка на проект.