Aug 17

Проект НИЕ

Приключи проект на Сдружение „ШАНС”, Разлог  – (Непредубедени Изискващи Единни) „НИЕ

Обща цел: Провеждане на информационна кампания с цел популяризиране  Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хора с увреждания в региона на Община Разлог.

Специична(и) цел (и): Да бъде привлечено общественото внимание и да бъде популяризирана Конвенцията на ООН за правата на хора с увреждания; Да се информира голям брой хора от общността  в региона за целта и съдържанието на Международния документ; Осигурена публична информация за дейностите и резултатите от проекта, публикувана на Интернет страницата на кандидатстващата организация организация; Организирано публично представяне и обсъждане на Конвенцията на ООН за правата на хора с увреждания;

Проект НИЕ Проект НИЕ

Проект НИЕ Проект НИЕ

Проект НИЕ Проект НИЕ