Aug 17

През месец Юли от 05.07. – 22.07.2010 г. се проведе специализирано професионално обучение на целевата група.

През месец Юли от 05.07. – 22.07.2010 г. се проведе специализирано професионално обучение на целевата група.

Под ръководството на специалисти – трудотерапевти и доброволци участниците в целевата група се  обучаваха как да прилагат технологиите на работа с текстил, стъкло, бои, моделин и други материали,  за да бъдат подготвени и научени как да моделират и да подготвят различни форми, как да работят с новите материали, как да полагат боите върху тях, какви техники на рисуване да прилагат и т.н.
Продължителност на обучението за всяка група 12 часа, 28 седмици х 2 часа (по два часа всеки ден), общо 672 часа. Нуждаещите се от транспорт участници бяха превозвани с микробус, собственост на сдружение „Шанс”.

32 членове на целевата група обучени на новите дейности, необходими за функционирането на социалното предприятие – защитена работилница. Снимки от обучението можеде да намерите в галерията на сайта