Aug 17

През месец Май бе изготвена процедура за подбор на целеви групи за работа в ателиетата на социалното предприятие – защитената работилница.

През месец Май бе изготвена процедура за подбор на целеви групи за работа в ателиетата на социалното предприятие – защитената работилница.