Aug 17

Правни регламенти в България и Македония

На 15 и 16 .12 .2011г. в град Куманово , Р.Македония се проведе семинар на тема “Правни регламенти в България и Македония”, която е част от проект “Сътрудничество за равни възможности на хората с интелектуални затруднения” по договор № RD-02-29-88/19.05.2011, който е в рамките на програмата за Трансгранично сътрудничество между България и Македония и е финансиран от Европеиския съюз.

IPA Cross-Border Programme IPA Cross-Border Programme

Project:                  Cooperation for Equal Opportunities for People with Intellectual Difficulties
Contract No:         RD-02-29-88/19.05.2011

Тази дейност  по проекта ” Правни регламенти в България и Македония”  даде възможност да се сравнят законовите нормативи от двете страни на границата.Представители на двете правителства презентираха законите на двете страни,което даде възможност за задълбочени дискусии и подготовката на предложения за промени в законодателсвата, относно правата на лицата с интелектуални затруднения.

Правни регламенти в България и Македония Правни регламенти в България и Македония