Aug 17

От 25.06. – до 29.06.2010 г. се проведе Специализирано обучение на екипа от специалисти (трудотерапевти и социални работници), който ще работи с целевата група

От 25.06. – до 29.06.2010 г. се проведе Специализирано обучение на екипа от специалисти (трудотерапевти и социални работници), който ще работи с целевата група