Aug 17

”Отдих на море – сбъдната мечта”

A/ Място на реализация: Дневен център за деца с интелектуални затруднения “БЛЯН”, гр. Разлог – Град Бяла – база на морето
B/ Цели:
– Осигуряване отдих на 15 деца и младежи с ИЗ от ДЦ”БЛЯН”
– Подобряване здравословното състояние на ЛИЗ, чрез оздравително – закалителни морски процедури
– Запознаване с морето, географско положение, исторически паметници и такива на културата
– Включване в живота на общността – на плажа, на кино, концерт, лунапарк, делфинариум, дискотека и др.
– Подобряване капацитета на организацията по отношение на осигуряване на собствен финасов ресурс
C/ Резултати:
Подобрено здравословно състояние на децата
Сбъдната дългогодишна мечта – да видят и се докоснат до морето
Докосване до изкушенията на морските курорти
Включване в живота на общността
Обща стойност: 3812 лв.