Aug 17

Коледна изложба на произведения

В месец Декември са изложени произведения на приложното изкуство и продукти с коледни мотиви, изработени от целевите групи по проект МОГА (Малка общност за Голям Актив) в галерии, магазини и хотели с цел продажби.