Aug 17

Изложба по проект “МОГА” в Благоевград

На 22.12. 2010 г. в Благоевград бе проведена изложоба – базар с произведения на приложното изкуство, изработени от целевите групи по проект МОГА (Малка общност за Голям Актив).