февр. 28

Последната партньорска среща и конференция на проекта WAI4PwDs

Последната партньорска среща и конференция на проекта WAI4PwDs, финансиран от програмата на ЕС Европа за гражданите, се проведе в Рума, Сърбия в края на февруари.
Партньорите от България, БиХ, Хърватия, Сърбия, Чехия и Сърбия обсъдиха резултатите от проекта и подписаха споразумение за сътрудничество за поддържане на работата в мрежа в бъдещи проекти и инициативи.

The final partners meeting and conference of the WAI4PwDs project