окт. 29

Партньорска среща и конференция на проекта WAI4PwDs

Срещата на партньорите по проекта WAI4PwDs в Сараево (БиХ) се проведе в края на октомври 2022 г.
През първия ден посетихме помещенията на ТМП-Асоциация за заетост на слепи и хора с увредено зрение и Средно училище за слепи и хора с увредено зрение и видяхме някои от най-добрите примери за социално предприемачество.
През втория ден на срещата имахме възможността да изслушаме въпроси, свързани със заетостта на хората с увреждания и отговорните институции, и след това проведохме ползотворна дискусия по тези въпроси.

Проектът WAI4PwDs се финансира от програма „Европа за гражданите“ на ЕС.

The WAI4PwDs meeting