дек. 01

Сдружение „ШАНС”, гр. Разлог стартира проект „Експерти от опит”

Сдружение „ШАНС”, гр. Разлог стартира проект „Експерти от опит”
Цел на проекта: Да се разработи модел на услугата Родител, експерт от опит на местно ниво, като тя даде възможност за подкрепа на семействата на деца с интелектуални затруднения. Родителите ще бъдат обучени по теми, които ще им дадат повече знания за видовете увреждания, експертна подкрепа, видове услуги за деца с увреждания, права на децата с увреждания, промени в нормативната база. Ще бъдат подготвени да дават подкрепа на други родители на деца с увреждания, като им се осигури логистична подкрепа за провеждане на консултациите. Поне 10 родители ще придобият умения за консултиране като родители, експерти от опит. Особен акцент ще има върху родители на деца до 5 години, които се сблъскват за първи път с увреждането. При необходимост, подкрепа ще се оказва и от експертите, които ще участват в обученията. Преди стартиране на дейността ще се организира екипна среща както и информиране на по- широка част от обществеността. Поне 30 семейства ще се почувстват подкрепени, като между семейното консултиране ще се превърне в среда за взаимно изследване и взаимна помощ. Предвидени са минимум 5 в радио Благоевград и 1 във регионален вестник „Струма” медии, отразяващи дейностите по проекта, с гарантиран проявен интерес. Дейностите ще се популяризират и във фейсбук страницата на фондацията, като това ще разшири обхвата на търсената помощ. Повече хора ще проявят емпатия и разбиране по отношение на децата с увреждания. След приключване на проекта, участниците ще бъдат подготвени достатъчно, за да продължат да работят в посока междусемейно консултиране. Ще има готов, работещ модел на услугата Родител, експерт от опит.
Проекта е на стойност 2960,00 лева и е финансиран от БАЛИЗ.

Експерти от опит