авг. 17

Проект: “Обучение за хора с интелектуалну затруднения”

А/ Място: Разлог, ДЦ и ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ
B/ Цели:
– Компютърно обучение за ЛИЗ
– Трудова терапия, чрез оранжерийно производство на зеленчуци
– Популяризиране на дейността, чрез издателска дейност
С/ Срок: 03,2005 – 05.2005
D/ Резултати:
Обучение на ЛИЗ, с нарушена фина моторика на пръстите на ръцете чрез специална софтуерна програма
Изградени 2 миниоранжерии за отглеждане на краставици и ягоди
E/ Донорска организация:
Фондация ”Филаделфия”
Обща стойност: 3380 euro