май 01

Проект на тема „Малка Общност – Приятелство завинаги”

Сдружение „Шанс” в партньорство със Сдружение „БАЛИЗ” – Петрич и СНЦ „Иновация”- Бобов дол  стартира проект на тема  „Малка Общност – Приятелство завинаги”, финансиран от Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения /БАЛИЗ/, на стойност 9000,00 лв.

Проектът се осъществява на територията на 3 общини – Разлог, Петрич и Бобов дол.
Целева група – 40 лица, от които деца/лица с интелектуални затруднения от Разлог, Петрич и Бобов дол и 10 родители и специалисти.
Проектът е с насоченост формиране на умения за създаване на взаимоотношения,  познанства и приятелства като се развият социалните и комуникативни  умения и изграждане на увереност в личните способности на децата,младежите и възрастните с ИЗ, както и подобряване на тяхното психо-емоционално състояние.

Сдружение „Шанс” в партньорство със Сдружение „БАЛИЗ” – Петрич и СНЦ „Иновация”- Бобов дол  стартира проект на тема  „Малка Общност – Приятелство завинаги”, финансиран от Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения /БАЛИЗ/, на стойност 9000,00 лв.Проектът се осъществява на територията на 3 общини – Разлог, Петрич и Бобов дол. Целева група – 40 лица, от които деца/лица с интелектуални затруднения от Разлог, Петрич и Бобов дол и 10 родители и специалисти.Проектът е с насоченост формиране на умения за създаване на взаимоотношения,  познанства и приятелства като се развият социалните и комуникативни  умения и изграждане на увереност в личните способности на децата,младежите и възрастните с ИЗ, както и подобряване на тяхното психо-емоционално състояние.

 

Бализ - Българска Асоциация за Лица с Интелектуални Затруднения