май 12

Сдружение „Шанс” стартира проект на тема: „25 години БАЛИЗ”

Сдружение „Шанс” стартира проект на тема:  „25 години БАЛИЗ”  „Изкуство, спорт и релакс”, финансиран от Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения /БАЛИЗ/, на стойност 8345лв.

Проектът се осъществява на територията на 3 общини – Разлог, Петрич и Сандански. Водеща организация – „Сдружение „Шанс”. Партньори: Сдружение „Алтернатива” – Сандански и Сдружение „БАЛИЗ” – Петрич.Целева група – 40 лица, от които деца/лица с интелектуални затруднения от Разлог, Петрич и Сандански и 10 родители и специалисти.Проектът е с насоченост провеждане на конкурси за изпълнение на песни, танци и рецитали. Ще бъдат проведени и спортно-състезателни игри и плуване.Конкурсите и състезанията ще се проведат в хотел „Ванга” – Петрич.Всички дейности по проекта са под мотото „ 25 години БАЛИЗ”.

 

Бализ - Българска Асоциация за Лица с Интелектуални Затруднения