окт. 12

Приключи проект на тема: ”Малка Общност за Голям Актив” (МОГА)

Приключи успешно проект на Сдружение „Шанс”, Разлог на тема: „МОГА”, финансиран от БАЛИЗ.
Проектът  се осъществи от Сдружение „Шанс” – водеща организация, с две партньорски организации за лица с интелектуални затруднения от Сандански и Петрич.
Целева група  – 30 деца и младежи от трите организации, 4 родители, 6 специалисти – общо 40 човека.
Целта на проекта е изпълнен успешно. Проведен е 6 – дневен Тематичен лагер
във Велинград. Участниците в проекта работиха по 3 направления – изработка на изделия на приложното изкуство, спортни игри и фотография. Създадено бе приятелство между децата и младежите от трите региона. Бяха показани възможностите им чрез провеждане на изложби в Разлог, Сандански, Петрич. Всички участници получиха сертификати.
Проекти от подобен тип са изключително полезни и е необходимо да бъдат финансирани и за в бъдеще.
Проект „МОГА” ще бъде мултиплициран в страната.

 

Плуване

Спортни дейности

Работа с децата