май 18

Обобщаване на постигнатите резултати от проекта.

На 18. и 19.05. 2012 г. в Куманово, Македония се проведе финална екипна среща с цел анализ, оценка и обобщаване на постигнатите резултати от проекта.
Бяха обсъдени възможности за бъдещо сътрудничество между Сдружение „ШАНС” и „ПОРАКА НАША” с цел продължаване дейностите по проекта, както постигане на нови цели, чрез партньорски проекти по Европейски програми.

Обобщаване на резултатите от проекта