май 16

Информационна кампания за работодатели

На 16.05. 2012 и 17.05.2012 г. бе проведена информационна кампания за работодатели. Проведени са две информационни срещи  ( 1 в България, 1 в Македония) на 16.05. 2012 в Куманово, Македония и на 17.05.2012 г. в Разлог, България с представители на потенциални работодатели на хора с интелектуални затруднения (40 човека като цяло);

Информационна кампания за работодатели Информационна кампания за работодатели Информационна кампания за работодатели