дек. 05

Проект: “Защитено жилище”

A/ Място: Разлог
B/ Цели:
– Деинституционализация на ЛИЗ, и предотвратяване на институционализация на ЛИЗ от семейства.
C/ Срок: 12.2004 – 07.2005-08-03
D/ Резултати:
Закупена къща с имот 500м2 за ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ
Извършени видове СМР
Направено обзавеждане, оборудване на къща и дворно място
Официално открито Защитено жилище
Тече процес на адаптация на ЛИЗ от институции
E/ Донорска организация:
ОХФ – Фондация “Лале”
Обща стойност: 46 000 euro